Tuesday, April 16, 2013

Hunnie Wilgen Vlechen, 13 april 2013

fotografie hunnie & sjoerd knibbeler

f

De Bovenlanden, 14 april 2013 -
Afgelopen zaterdag hebben De Veenmollen, jeugdleden van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), deelgenomen aan een van de natuuravonturen van Hunnie in De Bovenlanden. Met ontwerpers Sophie Krier en Henriëtte Waal maakten zij samen met wilgenvlechters een aantal boten van vers geoogst griendhout. Zo combineerden de ontwerpers de Bovenlandse traditie van het vlechtambacht en het varen in de polder.
De veldopstelling op de kop van de kavel van Zorgboerderij Amstelkade was een test voor de veldwerkplek, die Krier en Waal deze zomer in De Bovenlanden zullen opleveren. Inzet van de serie natuuravonturen is naast de veldwerkplek het ontwerpen van gebiedseigen producten en buitenuitrusting die in dienst staan van dit speciale gebied en haar huidige en toekomstige liefhebbers.

Terwijl De Veenmollen een kim en mat leerden vlechten, is er voor de ouders van De Veenmollen een ontmoeting georganiseerd met boeren Arie van Oosterom en Ben Roeleveld. Tussen kauwende koeien werd de schaalvergroting van het boerenbedrijf besproken, het economische model van melkproductie en de veranderingen in het landschap en in de veehouderij na de grootschalige ruilverkaveling van de jaren zeventig. Voor de enige Lakenvelder van Arie, een prachtige maar nog naamloze koe met rood laken en blauwe tong (een kenmerk van dit oud Hollandse koeienras) is door de ouders een passende naam bedacht. Koe Bea Marrigje heeft afgelopen zaterdag dan ook een officiële naamdoop gehad en wordt binnenkort in het landelijke register ingeschreven.
Op 18 mei leren deelnemers tijdens het volgende avontuur Hunnie Fluit muziekinstrumenten van natuurlijke materialen maken onder leiding van wilgenman Jan van Schaik; de met koeienhuiden bedekte wilgenboten worden dan ook afgemaakt en te water gelaten. Al varen er tegenwoordig geen koeien meer over de waterwegen van De Bovenlanden, dankzij deze drie koeien kunnen liefhebbers de waterwegen straks wel gaan verkennen. De Hunnie Huidboot wordt op 18 mei officieel geschonken aan Zorgboerderij Amstelkade.

Agenda
Hunnie Broedt: 15 maart t/m 15 juni 2013
Hunnie Fluit: za. 18 mei 2013
Hunnie 24 Uur Natuur: za. 21 en zon. 22 september 2013
Hunnie Winterklaar: za. 2 november 2013 (Natuurwerkdag)

www.hunnie.nu | www.facebook.com/projectHunnie

Hunnie is een project van ontwerpers Henriëtte Waal & Sophie Krier en is ontwikkeld in opdracht van Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU). Hunnie wordt mogelijk gemaakt door Programmabureau Utrecht-West / Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds. Na de opheffing van CBKU per 1-1-2013 is Hunnie ondergebracht bij Landschap Erfgoed Utrecht. Hunnie dankt dit wilgenavontuur mede aan Bertus Ruitenbeek (Zorgboerderij Amstelkade), Mandenmakerij de Kim, Knotgroep de Venen (wilg tekening) en het IVN.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, verzoeken en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Lucy van Kleef (PR/Communicatie Hunnie) contact@hunnie.nu of 0641015149

No comments:

Post a Comment